Latronix laveranscase Senegal

Latronix Track Measurement har använts vid verifiering av nybyggd järnväg. I stora delar av Afrika saknas mätfordon. I samarbete med TCDD Teknik levererade Latronix spårgeometrimätningar som del av verifieringsprocessen av den nybyggda regionala järnvägen i Dakar, Senegal. En LTM Compact installerades på ett 60-talslok, och förvandlade det med ens till en modern lösning för spårgeometrimätningar.

Related Posts