Ledarutbildning för Kulturens

Kulturens Bildningsverksamhet anlitade mig för att ta fram ett omfattande videomaterial till deras nya ledarutbildning – ett arbete som både innefattade egen produktion och samarbete med såväl andra innehållskapare som konstnärer.

I samtliga videor kommer det ursprungliga manuset från Kulturens Bildningsverksamhet, med Sofia Nygren som huvudansvarig för skapandet. Mitt uppdrag var att ta fram koncept för videor samt att producera dessa.

I produktionen gjorde jag viss bearbetning av manus för att passa formatet. Voiceover gjordes av Nina Nu Media.

Film 1 – Intro

Format: Animation i Adobe Character Animator

Samarbetspartners:

  • Illustration (bild på ”whiteboard” i bakgrunden): Julia Pivén

Animering, redigering och produktion av mig.

Film 2 – Folkbildning, folkets lärande

Format: Animation och timelapse med voiceover

Detta var projektets mest omfattande produktion. Jag samarbetade med konstnären Julia Piven som filmade processen av att skapa tre oljemålningar på filmens tema.

Samarbetspartners:

  • Oljemålning av Julia Pivén

Animering, redigering och produktion av mig.

Film 3 – Statens syften med folkbildningen

Format: Animation i Adobe Character Animator

Animering, redigering och produktion av mig.

Film 4 – Kulturens bildningssyn

Format: Animerad whiteboard-video med voiceover.

Animering, redigering och produktion av mig.

Film 5 – Kulturens idag

Format: Powerpoint med voiceover.

Redigering och produktion av mig.

Film 6 – Lika möjligheter

Format: Handritad whiteboard-video med voiceover

Samarbetspartners:

  • Illustration av Jennifer Schulthess

Redigering och produktion av mig.

Film 7 – Kvalitetspelare

Format: Handritad whiteboard-video med voiceover

Samarbetspartners:

  • Illustration av Jennifer Schulthess

Redigering och produktion av mig.

Film 7 – Värdegrund

Format: Handritad whiteboard-video med voiceover

Samarbetspartners:

  • Illustration av Jennifer Schulthess

Redigering och produktion av mig.

Film 8 – Statens syften med folkbildningen

Format: Animation i Adobe Character Animator

Animering, redigering och produktion av mig.

Related Posts